Mazowieckie Dni Techniki

Partnerzy i Współorganizatorzy


OSTROŁĘKA

   Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów
              i Techników Rolnictwa

   Radioklub SP5KVW

   Spółdzielnia Socjalna "KELE"


WARSZAWA

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Warszawa

   Politechnika Warszawska
                  Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
                  Wydział Inżynierii Produkcji

   Wojskowa Akademia Techniczna
                  Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
                  Wydział Mechaniczny
                  Wydział Elektroniki

   PCO Spółka Akcyjna

   Instytut Lotnictwa

   Instytut Mechaniki Precyzyjnej

   ArcelorMittal Warszawa

   Metro Warszawskie Sp. z o.o.

   Sekcja Strzelecka CWKS "Legia"

   Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

 Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

    Motortest


RADOM

   Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów
              i Techników Przemysłu Spożywczego

   Stowarzyszenie Elektryków Polskich

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

   Stowarzyszenie Włókienników Polskich

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Radom


CIECHANÓW

   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Ciechanów


PŁOCK

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Płock

     Stowarzyszenie Elektryków Polskich


  Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja


     Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa


Mazowieckie Dni Techniki