Mazowieckie Dni Techniki

Partnerzy i Współorganizatorzy
      III MDT 2020


CIECHANÓW

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Ciechanów

   Stowarzyszenie Elektryków Polskich

   Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji

OSTROŁĘKA


   Uniwersytet III Wieku w Ostrołęce

    Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
                - Oddział w Ostrołęce

  eTV KELE Telewizja InternetowaPŁOCK


   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Płock

  Politechnika Warszawska Filia w Płocku
                Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

    Płocka Telewizja
    Płocki Portal Ogłoszeniowy


RADOM

   Terenowa Jednostka Organizacyjna FSNT NOT
                w Radomiu

    Wydział Mechaniczny UTH Radom

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Radom


WARSZAWA

    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Warszawa

    Politechnika Warszawska
                Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
                Wydział Inżynierii Produkcji
    Wojskowa Akademia Techniczna
                Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
                Wydział Nowych Technologii i Chemii
    Akademia Sztuki Wojennej

    Sieć Badawcza Łukasiewicz
                Instytut Lotnictwa

    Polskie Towarzystwo Informatyczne

 Motortest Anna Szadkowska

    Teatr Wielki Opera Narodowa

STYROPMIN

Maciej Bednarek, Warszawa

    Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.
EART sp. z o.o.Partnerzy i Współorganizatorzy
      II MDT 2019


CIECHANÓW

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Ciechanów

   Stowarzyszenie Elektryków Polskich

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Komunikacji

   Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

   System Gazociągów Tranzytowych
                STG EuRoPol Gaz S.A.


OSTROŁĘKA

   Uniwersytet III Wieku w Ostrołęce

Ostrołęckie Centrum Kultury

Ostrołęckie Przedsiębirstwo Wodociągów
                  i Kanalizacji sp. z o.o.

    Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów
                Budownictwa - Oddział w Ostrołęce

  eTV KELE Telewizja Internetowa

  Radioklub "BAZA" SP5KVW


PŁOCK

   Terenowa Jednostka Organizacyjna FSNT NOT
                w Płocku

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Płock


RADOM

   Terenowa Jednostka Organizacyjna FSNT NOT
                w Radomiu

    Wydział Mechaniczny UTH Radom

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
              Mechaników Polskich - Oddział Radom

   Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów
              i Techników Przemysłu Spożywczego

   Stowarzyszenie Elektryków Polskich

   Stowarzyszenie Włókienników Polskich

   Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów
              Budownictwa - Oddział w Radomiu


WARSZAWA

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
                Mechaników Polskich - Oddział Warszawa

   Politechnika Warszawska
                Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
                Wydział Inżynierii Produkcji

   Wojskowa Akademia Techniczna
                Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
                Wydział Mechaniczny
                Wydział Elektroniki

    Sieć Badawcza Łukasiewicz
                Instytut Lotnictwa
                Instytut Mechaniki Precyzyjnej

   Metro Warszawskie Sp. z o.o.

    Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

   Hyper Poland

    Motortest Anna Szadkowska

    Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

   EART sp. z o.o.


Mazowieckie Dni Techniki