Mazowieckie Dni Techniki

Program III MDT 2020


Oczekujemy na propozycje kolejnych imprez.


RADOM

                  XXXII Radomskie Dni Techniki

5 października (poniedziałek)

14:00 Zdalne otwarcie III Mazowieckich Dni Techniki
    oraz XXXII Radomskich Dni Techniki

6 października (wtorek)

Budynek NOT w Radomiu
10:00 - 12:00 zdalne wykłady z zakresu elektromobilności
   i przyszłości motoryzacji
12:00 - 14:00 pokaz samochodów elektrycznych
    marki Volkswagen i Nissan,

7 października (środa)

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
        - Wydział Mechaniczny
    Zwiedzanie Laboratorium Budowy Maszyn oraz
    Laboratorium Eksploatacji Pojazdów i Maszyn


CIECHANÓW

                  III Ciechanowskie Dni Techniki

8 października (czwartek)

Federacja Stowarzyszeń N-T „NOT” Rada w Ciechanowie
    ul. Powstańców Warszawskich 6
10:00 - 13:00 Konferencja naukowo-techniczna
♦ wystąpienia okolicznościowe
♦ referaty techniczne:
"Dynamika rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce w latach
    2019 - 2020"
"Magazynowanie energii w systemach fotowoltaicznych"
    - mgr inż. Radosław Gutowski, Centrum Kompetencji
    Fotowoltaicznych przy Oddziale Radomskim SEP


PŁOCK

15 października (czwartek)

♦ 10:00 Inauguracja
♦ 10:30 "Instalacje prosumenckie istotnym czynnikiem
    rozwoju fotowoltaiki w Polsce" - dr Mariusz Sarniak, PW
♦ 11:30 "Samochód elektryczny czy hybryda?"
    - referat Toyota Płock
♦ 12:00 "Technologie i bezpieczeństwo nowoczesnych samochodów"
    - referat Budmat Auto
♦ 12:30 "Nowoczesne obrazowanie 3D"
    - referat AKMEDIC-diagnostyka
(bliższe informacje: tel. 609 498 343)


WARSZAWA

                  X Warszawskie Dni Techniki

21 października (środa)

Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5
♦ 11:00 Inauguracja X WDT
♦ 11:30 Wodór w technice samochodowej - referat
♦ 12:30 Technika wojskowa a 'Cud nad Wisłą' (Bitwa 1920 r.)
    - referat
♦ 13:00 Po co nam sieci 5G - referat
♦ 14:00 Losowanie upominków i zakończenie

22 października (czwartek)

10:00 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT, ul. Radiowa,
    Hangar lotniczy
11:00, 12:00 - "Motortest" Autoryzowany Salon i Serwis Hyunday
    ul. F. Hynka 2a
13:00 SBŁ - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114,
    "Tunele aerodynamiczne"
14:00 Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW,
    ul. Nowowiejska 23, "Trenażer lotu śmigłowcem"
14:00 Teatr Wielki - Opera Narodowa

23 października (piątek)

10:00 Wydz. Mechatroniki i Lotnictwa WAT, ul. S. Kaliskiego
    "Trenażer lotu samolotem F-16"
12:00 Wydz. Nowych Technologii i Chemii WAT, ul. S. Kaliskiego
    "Samochód o napędzie wodorowym PREMIER


OSTROŁĘKA

28 października (piątek)

15:00 - 16:00 Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
    Biuro Terenowe w Ostrołęce
    "Via Carpathia i Via Baltica magistralne drogi autostradowe
    o znaczeniu paneuropejskim" - mgr inż. Roman Lulis
16:00 - 17:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce
    "Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach
    energetycznych" - seminarium n-t
    - Komisja Kwalifikacyjna nr 60
18:00 - 19:30 Klub „OCZKO” w Ostrołęce
    "Kamienica na 200 fajerek" - premierowy program satyryczny
    - OCK, Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku

29 października (sobota)

10:00 - 15:00 Studio KELE – siedziba Rady Regionalnej
    FSNT NOT w Ostrołęce
    Wirtualne studio, transmisje online, transmisje z drona,
    fotogrametria, ortofotomapa - eTV KELE
17:00 - 18:00 Dom Technika NOT w Ostrołęce
    "Marian Bożywoj Kłyciński – mało znany ostrołęcki
    przedsiębiorca" - dr Marek Niewiadomski
18:00 - 19:30 Dom Technika NOT w Ostrołęce
    "Inżynier – Generał Ignacy Prądzyński"
    - dr Jerzy Kijowski


Mazowieckie Dni Techniki 2020